33 Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven.