31 Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig.