36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet.