34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.