43 Jezus antwoordde dan, en zeide tot hen: Murmureert niet onder elkander.