52 De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe kan ons deze Zijn vlees te eten geven?