43 Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen.