6 En Beth-Lebaoth, en Saruhen; dertien steden en haar dorpen.