12 Nu dan, neemt gijlieden u twaalf mannen uit de stammen Israels, uit iederen stam een man;