2 En het geschiedde, dat de ambtlieden, op het einde van drie dagen, door het midden des legers gingen;