27 Alzo was de HEERE met Jozua; en zijn gerucht liep door het ganse land.