19 Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende.