55 Koph. HEERE! Ik heb Uw Naam aangeroepen uit den ondersten kuil.