54 Tsade. De wateren zwommen over mijn hoofd; ik zeide: Ik ben afgesneden!