31 Gij zult geen werk doen; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen.