13 Op dat jubeljaar zult gij ieder wederkeren tot zijn bezitting.