11 En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechter zijde van het altaar des reukoffers.