12 En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen.