16 En hij zal velen der kinderen Israels bekeren tot den Heere, hun God.