4 Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen, waarvan gij onderwezen zijt.