43 En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?