53 Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden.