52 Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd.