56 En Maria bleef bij haar omtrent drie maanden, en keerde weder tot haar huis.