57 En de tijd van Elizabet werd vervuld, dat zij baren zoude, en zij baarde een zoon.