64 En terstond werd zijn mond geopend, en zijn tong losgemaakt; en hij sprak, God lovende.