62 En zij wenkten zijn vader, hoe hij wilde, dat hij genaamd zou worden.