77 Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden.