75 In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens.