21 Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede.