25 En komende, vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd.