16 En Hij zeide tot hen een gelijkenis, en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen;