57 En waarom oordeelt gij ook van uzelven niet, hetgeen recht is?