9 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods.