19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.