26 En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde, wat dat mocht zijn.