30 Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.