35 Twee vrouwen zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.