36 Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.