2 En zie, er was een man, met name geheten Zacheus; en deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk;