47 En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.