38 En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel, om Hem te horen.