28 En gij zijt degenen, die met Mij steeds gebleven zijt in Mijn verzoekingen.