3 En de satan voer in Judas, die toegenaamd was Iskariot, zijnde uit het getal der twaalven.