5 En zij waren verblijd, en zijn het eens geworden, dat zij hem geld geven zouden.