43 En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte.