41 En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad,