69 Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechter hand der kracht Gods.