68 En indien Ik ook vraag, gij zult Mij niet antwoorden, of loslaten;