9 En zij zeiden tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij het bereiden?